Byggherre: Brænden/Schram

Utforming: Sivilarkitekt Tordis Hoem as

Ferdigstilt: 2011


Eneboligen fra 1930 tallet er bygget om og utvidet med et nytt tilbygg. Dette er utformet som en forlengelse av eksisterende to-etasjes saltaks hus. Det nye spisekjøkkenet er plassert i tilbygget, i forlengelse av stue og med en glassfoldevegg som kan åpnes mot overdekket uteplass. Opprinnelig materialbruk og formspråk er i store trekk videreført. En har søkt å ta hensyn til områdets verneverdier; de frodige hagedragene som er karakteristiske og verdifulle element på Nordberg og som skal bevares. Nybygg skal også tilpasses eksisterende byggeskikk.

Bolig, Nordberg