Byggherre:

Utforming: Sivilarkitekt Tordis Hoem as

Ferdigstilt: 2012


Eneboligen fra 1940 tallet er bygget om og utvidet med et nytt tilbygg. Tilbygget er utformet som en boks addert til eksisterende to-etasjes saltaks hus. Opprinnelig materialbruk og formspråk er i store trekk videreført. En har søkt å ta hensyn til områdets verneverdier; de frodige hagedragene som er karakteristiske og verdifulle element på Nordberg og som skal bevares. Nybygg skal også tilpasses eksisterende byggeskikk.

Bolig, Nordberg