Byggherre: Lunde /Elstrand

Utforming: Sivilarkitekt Tordis Hoem as

Ferdigstilt: 2016


Eneboligen fra 1958 tallet er bygget om og utvidet med nytt tilbygg og ny car-port. Tilbygget framstår som en ny form addert til eksisterende to-etasjes saltaks hus. Tilbygget etableres på en støpt bastion som danner  hovedadkomst fra gaten og trapp/sittemulighet mot haven. Formspråk og materialbruk videreføres på en moderne måte. Det er lagt vekt på å ivareta områdets verneverdier; de frodige hagedragene som er karakteristiske og verdifulle element på Nordberg.

Bolig, Nordberg