Byggherre: Statens Vegvesen Hordaland

Utforming: Sivilarkitekt Tordis Hoem as

Oppført: 1996


Rasteplassen er en del av Turistveg Hardanger og et resultat  av 1. premie i arkitektonkurransen:  ”Å byggje for dei reisande i Hardangerlandskapet”. Situasjonsutforming, terrengbearbeiding og servicebygg er  arbeidet med som en helhet. Vestnorsk  byggeskikk er søkt videreført med dagens teknologi. Anlegget er inngår i det eksisterende bygningsmiljøet i Herand og er en del av båthavnen her. Langhuset med moderne “grindkonstruksjon”og bratt skifertekket saltak er en pregnant og gjennkjennelig form med ønsket signaleffekt. Materialer; tre, glassfelt og naturstein.

Rasteplass/båthavn, Herand