Byggherre: Hurum Kommune

Utforming: Sivilarkitekt Tordis Hoem as

Ferdigstilt: under planlegging


Anlegget består av to hus omkring et tun. Tunet fungerer som knutepunkt hvor de som kommer med bil og de som kommer til fots møtes og så fordeler seg til sine respektive leiligheter. Tunet representer aktivitet og sosialt samspill. Det er direkte adkomst til boligene fra tunet enten på bakkeplan eller via utvendige trapper. Inngangene gis mest mulig individuell karakter. Det etableres private uteplasser mot sør-vest. Parkering plasseres i den minst attraktiv del av tomten og blir slik liggende diskret og litt til siden når en ankommer anlegget. I tomtens sør vestre del etableres felles uteareal.

Kommunale boliger,Tofte