Bolig Korsvoll

Byggherre: Øen/Widerøe Landstad

Utforming: Sivilarkitekt Tordis Hoem as

Ferdigstilt: 2018


Tomannsboligen er oppprinnelig fra 1954 men er utvidet flere ganger. Tiltaket omfatter nytt inngangsparti, ny terrasse, fasadeendringer og innvendige ombygginger.