Byggherre: Statens Vegvesen Hordaland

Utforming: Sivilarkitekt Tordis Hoem as

Oppført: 1997-98


Rasteplassen er en del av Turistveg Hardanger og et resultat  av 1. premie i arkitektonkurransen:  ”Å byggje for dei reisande i Hardangerlandskapet”. Situasjonsutforming, terrengbearbeiding og servicebygg  er  arbeidet med som en helhet. Vestnorsk   byggeskikk er søkt videreført med dagens teknologi. Langhuset med moderne “grindkonstruksjon”og bratt skifertekket saltak er en pregnant og gjennkjennelig form med ønsket signaleffekt. Materialer; tre, glassfelt og naturstein.

Rasteplass, Trengereid